Етап

Встановлення групи інвалідності у МСЕК та одноразова грошова допомога

Функція МСЕК полягає у встановленні групи інвалідності (1,2,3, причину та час її настання) або відсотку втрати працездатності, потреби в протезуванні, індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, медичні показання на право одержання спеціального автотранспорту. Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг. Надається у трьох екземплярах.
Знайди свою відповідь
Зміст
Відповіді на питання:

Як отримати направлення на МСЕК?

Направлення на МСЕК можна отримати як і військовослужбовцям, так і звільненим зі служби.

Направлення на МСЕК є встановленої форми №088/0, проте є різні шляхи його отримання. Основний механізм, який потрібно знати:

 1. Отримати направлення на МСЕК форми №088/0 можна лише через медичний заклад, проте військова частина може надати своє направлення з проханням провести для військовослужбовця МСЕК
 2. Ви приходите до лікарні
  - якщо служите – з направленням від військової частини
  – якщо звільнені чи у відпустці – з направленням від ТЦК та СП
  – з самостійним зверненням до сімейного лікаря
 3. Лікар надає направлення на повне медичне обстеження і лікування, аби підтвердити стійке порушення функцій організму. Надалі ваш стан оцінює лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), створена при  закладі охорони здоров’я. До складу комісії входять головний та інші лікарі медичного закладу. Якщо всі члени комісії згодні у потребі надання вам статусу «особа з інвалідністю», вони підписують форму №088/о. Цю форму надсилають до МСЕК.
 4. Ви проходите МСЕК протягом семи днів з дня отримання направлення. МСЕК можна пройти за місцем проживання чи лікування, вдома у вас (якщо стан здоровʼя тяжкий) або у стаціонарі, де перебуваєте на лікуванні. Це має бути зазначено у направленні.

Для проходження обстеження МСЕК потрібно підготувати такі документи:

 • направлення на МСЕК (форма № 088/о);
 • паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);
 • військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії;
 • свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);
 • медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого.

Важливо!

У разі, якщо для встановлення інвалідності ви не можете прибути на огляд до МСЕК, така комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (п.1.1. Постанови КМУ від 8 березня 2022 р. № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України»).

Приклад направлення на МСЕК
Отримати у в/ч - Направлення на проходження МСЕК:
Рапорт на ім’я командира військової частини з проханням видати направлення на МСЕК
Отримати у МСЕК:
Заяви до ТЦК СП з проханням видачі направлення на МСЕК

Чи можна продовжувати службу після отримання інвалідності? 

Так, за власним бажанням ви можете продовжувати військову службу (навіть у разі ампутації). У разі, якщо ви визнані непридатними до військової служби, можете продовжити службу на одній з посад, передбачених Наказом МОУ 14.08.2018  № 410.

Що таке одноразова грошова допомога (ОГД)?

Це допомога, яка виплачується лише у разі встановлення інвалідності або відсотку втрати працездатності за рішенням МСЕК.

Куди подавати заяву на отримання ОГД, якщо ви діючий військовослужбовець?

Рекомендуємо подати заяву та пакет документів через уповноважену особу у військовій частині або самостійно до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги у звяʼзку з отриманим пораненням відповідного силового відомства.

Документи які можуть знадобитись:
Заява про виплату одноразової грошової допомоги

Куди подавати заяву на отримання ОГД, якщо ви звільнений військовослужбовець?

У такому разі податися на виплату можливо через ТЦК та СП.

Документи які можуть знадобитись:
Заява про виплату одноразової грошової допомоги.

На які розміри ОГД можна претендувати?

Розміри одноразової грошової допомоги мають привʼязку до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. Станом на 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 грн. 

Тому якщо ваша травма (поранення, контузія, каліцтво) повʼязана з захистом Батьківщини або виконанням обовʼязків військової служби, розміри допомоги передбачені такі:

1 група інвалідності - 400 кратних прожиткових мінімумів - 1 073 600 грн 

2 група інвалідності - 300 кратних прожиткових мінімумів - 805 200 грн

3 група інвалідності - 250 кратних прожиткових мінімумів - 671 000 грн

У разі встановлення частки втрати працездатності максимальний розмір ОГД становить 70 кр. прожитковий мінімум для працездатних осіб – 187 880 грн, обраховується сума залежно від відсотку втрати працездатності.

Час нарахування виплати законом не врегульований.

Коли група інвалідності встановлюється довічно?

Військовослужбовцям, які під час захисту Батьківщини отримали поранення пов'язані з ампутацією чи іншими необоротними (ті які не змінюються) порушеннями функціями органів та інших систем організму група інвалідності встановлюється без встановлення переогляду, тобто довічно.

Група інвалідності встановлюється на ступінь вище визначених законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище I групи.

Переогляд з метою зміни (підвищення) групи інвалідності відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду.

Що робити, якщо ви хочете оскаржити рішення МСЕК?

Ви маєте право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до центральних міських комісій або до комісії, в якій оглядалися, чи до відповідного управління охорони здоров'я. Вони протягом трьох днів після надходження відповідного запиту мають надіслати всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця повторно оглядає вас і ухвалює рішення.

Якщо ви хочете оскаржити рішення МСЕК або ВЛК через адміністративну позовну заяву до суду, ви маєте зробити це протягом шести місяців від дня, коли ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення свого права (з дня, коли висновок був виданий установою)

Якщо термін перевищує шість місяців, суду необхідно буде надати підтвердження поважних причини, які завадили звернутися до суду раніше (довідка про участь у бойових діях, або проходження військової служби)

Єдиного зразка позовної заяви не існує, оскільки позовні вимоги у кожному конкретному випадку можуть різнитися, крім того, часто позови щодо оскарження МСЕК необхідно доповнювати відповідними клопотаннями. Тому у процесі оскарження постанов МСЕК через суд рекомендуємо звертатися до юриста або адвоката.

Розроблено для воїнів