logo
search
iosandroid
telegram
Про ініціативуПерелік документівПолітика конфіденційності

Політика конфіденційності Громадської організації "Правозахисний центр "ПРИНЦИП""

Для того, щоб отримати інформацію про Ваші персональні дані, цілі та сторони, яким передаються дані, зв'яжіться з Власником.

Власник та розпорядник даних:

Громадська організація "Правозахисний центр "ПРИНЦИП""

Контактна електронна адреса Власника:

info@pryncyp.com

Типи зібраних даних

Власником не надається перелік типів зібраних персональних даних.

Повна інформація про кожен тип зібраних Персональних даних міститься у відповідних розділах цієї політики конфіденційності або у спеціальних пояснювальних текстах, що відображаються перед початком збору даних.

Персональні дані можуть бути вільно надані Користувачем або, у випадку Даних про використання, зібрані автоматично під час використання цього Додатку.

Якщо не вказано інше, всі Дані, запитувані цим Додатком, є обов'язковими, і ненадання цих Даних може призвести до неможливості надання послуг цим Додатком. У випадках, коли в цьому Додатку спеціально зазначено, що деякі Дані не є обов'язковими, Користувачі можуть не повідомляти ці Дані без наслідків для доступності або функціонування Сервісу.

Користувачі, які не впевнені в тому, які Персональні дані є обов'язковими, можуть звернутися до Власника.

Будь-яке використання файлів cookie - або інших інструментів відстеження - цим Додатком або власниками сторонніх сервісів, які використовуються цим Додатком, служить цілям надання Послуги, необхідної Користувачеві, на додаток до будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі.

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, отримані, опубліковані або передані через цей Додаток.

Спосіб і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник вживає належних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, розкриттю, зміні або несанкціонованому знищенню Даних.

Обробка Даних здійснюється за допомогою комп'ютерів та/або ІТ-інструментів, з дотриманням організаційних процедур і режимів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями. Крім Власника, в деяких випадках доступ до Даних можуть мати певні категорії відповідальних осіб, які беруть участь у роботі цієї Заявки (адміністрація, продажі, маркетинг, юридичний відділ, системне адміністрування) або зовнішні сторони (наприклад, сторонні постачальники технічних послуг, поштові оператори, хостинг-провайдери, ІТ-компанії, комунікаційні агентства), призначені, за необхідності, Власником в якості Обробників Даних. Оновлений список цих осіб може бути запитаний у Власника в будь-який час.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що беруть участь в обробці.

Залежно від місцезнаходження Користувача, передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в країну, відмінну від його власної. Щоб дізнатися більше про місце обробки таких переданих Даних, Користувачі можуть ознайомитися з розділом, що містить детальну інформацію про обробку Персональних даних.

Термін зберігання

Якщо в цьому документі не зазначено інше, Персональні дані обробляються та зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані, і можуть зберігатися довше у зв'язку із застосовним правовим зобов'язанням або на підставі згоди Користувача.

Додаткова інформація для користувачів

Правова основа обробки

Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одна з наступних підстав:

- Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одна з наступних підстав:

- Надання Даних необхідне для виконання договору з Користувачем та/або будь-яких переддоговірних зобов'язань;

- Обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, яке є предметом Власника;

- Обробка пов'язана із завданням, яке виконується в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника;

- Обробка необхідна для реалізації законних інтересів, що переслідуються Власником або третьою особою.

У будь-якому випадку, Власник із задоволенням допоможе з'ясувати конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою або договірною вимогою, або вимогою, необхідною для укладення договору.

Подальша інформація про терміни зберігання

Якщо в цьому документі не зазначено інше, Персональні дані обробляються та зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані, і можуть зберігатися довше через відповідні юридичні зобов'язання або на підставі згоди Користувача.

Таким чином:

- Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до повного виконання такого договору.

- Персональні дані, зібрані для реалізації законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки це необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію щодо законних інтересів, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду, якщо Користувач надав згоду на таку обробку, за умови, що така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду, якщо це необхідно для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані підлягають видаленню. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Права Користувачів на основі Загального регламенту про захист даних (GDPR)

Користувачі можуть користуватися певними правами щодо своїх Даних, які обробляються Власником.

Зокрема, Користувачі мають право робити наступне, в межах, дозволених законом:

- Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше надали згоду на обробку своїх Персональних даних.

- Заперечувати проти обробки своїх Даних. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на іншій правовій підставі, ніж згода.

- Доступ до своїх Даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються їхні Дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки та отримати копію Даних, що обробляються.

- Перевіряти та вимагати виправлення. Користувачі мають право перевіряти точність своїх Даних і вимагати їх оновлення або виправлення.

- Обмежувати обробку своїх Даних. Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не буде обробляти їхні Дані з будь-якою іншою метою, окрім їх зберігання.

- Видаляти або іншим чином видаляти свої Персональні дані. Користувачі мають право вимагати від Власника видалення своїх Даних.

- Отримати свої Дані та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримувати свої Дані у структурованому, загальноприйнятому та машинозчитуваному форматі та, якщо це технічно можливо, безперешкодно передавати їх іншому контролеру.

- Подати скаргу. Користувачі мають право подати скаргу до свого компетентного органу з питань захисту даних.

Користувачі також мають право дізнатися про правові підстави для передачі Даних за кордон, в тому числі будь-якій міжнародній організації, що регулюється міжнародним публічним правом або створена двома або більше країнами, наприклад, ООН, а також про заходи безпеки, вжиті Власником для захисту їхніх Даних.

Детальна інформація про право на заперечення проти обробки

Якщо Персональні дані обробляються в інтересах суспільства, при здійсненні офіційних повноважень, наданих Власником, або для цілей законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечувати проти такої обробки, надаючи підстави, пов'язані з їхньою конкретною ситуацією, для обґрунтування заперечення.

Користувачі повинні знати, що, однак, якщо їхні Персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, вони можуть заперечити проти такої обробки в будь-який час, безкоштовно і без надання будь-яких обґрунтувань. Якщо Користувач заперечує проти обробки для цілей прямого маркетингу, його Персональні дані більше не будуть оброблятися для таких цілей. Щоб дізнатися, чи обробляє Власник Персональні дані для цілей прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.

Як користуватися цими правами

Будь-які запити щодо здійснення прав Користувача можуть бути направлені Власнику за контактними даними, вказаними в цьому документі. Такі запити є безкоштовними, і Власник відповість на них якомога швидше і завжди протягом одного місяця, надавши Користувачам інформацію, передбачену законодавством. Про будь-яке виправлення або видалення Персональних даних або обмеження їх обробки Власник повідомить кожного одержувача, якщо такий є, якому були розкриті Персональні дані, за винятком випадків, коли це виявляється неможливим або пов'язано з непропорційними зусиллями. На вимогу Користувача Власник інформує його про цих одержувачів.

Додаткова інформація про збір та обробку даних

Юридичні дії

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого судового розгляду, що випливають з неналежного використання цього Додатку або пов'язаних з ним Сервісів.

Користувач заявляє, що усвідомлює, що Власник може бути зобов'язаний розкрити персональні дані на вимогу державних органів.

Додаткова інформація про персональні дані Користувача

На додаток до інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, цей Додаток може надавати Користувачеві додаткову і контекстну інформацію, що стосується конкретних Послуг або збору та обробки Персональних даних за запитом.

Системні журнали та обслуговування

З метою експлуатації та обслуговування цей Додаток і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, які фіксують взаємодію з цим Додатком (системні журнали), або використовувати інші Персональні дані (наприклад, IP-адресу) для цієї мети.

Інформація, яка не міститься в цій політиці

Більш детальну інформацію щодо збору або обробки Персональних даних можна запросити у Власника в будь-який час. Будь ласка, дивіться контактну інформацію на початку цього документа.

Зміни до цієї політики конфіденційності

Власник залишає за собою право вносити зміни до цієї політики конфіденційності в будь-який час, повідомляючи своїх Користувачів на цій сторінці та, можливо, в межах цього Додатку та/або - наскільки це технічно та юридично можливо - надсилаючи повідомлення Користувачам через будь-яку контактну інформацію, доступну Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку, звертаючи увагу на дату останньої модифікації, вказану внизу.

Якщо зміни зачіпають діяльність з обробки, яка здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник повинен отримати нову згоду від Користувача, якщо це необхідно.

Визначення та правові посилання

Персональні дані (або дані)

Будь-яка інформація, яка прямо, опосередковано або у зв'язку з іншою інформацією - включаючи особистий ідентифікаційний номер - дозволяє ідентифікувати фізичну особу.

Дані про використання

Інформація, зібрана автоматично за допомогою цього Додатку (або сторонніх сервісів, що використовуються в цьому Додатку), яка може включати: IP-адреси або доменні імена комп'ютерів, що використовуються Користувачами, які використовують цей Додаток, адреси URI (Uniform Resource Identifier), час запиту, метод, використаний для відправлення запиту на сервер, розмір файлу, отриманого у відповідь, цифровий код, що вказує на статус відповіді сервера (успішний результат, помилка тощо), країну походження, країну, особливості браузера та операційної системи, що використовуються Користувачем, різні дані про час відвідування (напр., час, проведений на кожній сторінці в Додатку) і деталі про шлях, пройдений в Додатку, з особливим посиланням на послідовність відвіданих сторінок, а також інші параметри про операційну систему пристрою та/або ІТ-середовище Користувача.

Користувач

Фізична особа, яка використовує цей Додаток і, якщо не вказано інше, збігається з Суб'єктом даних.

Суб'єкт даних

Фізична особа, до якої відносяться Персональні дані.

Обробник даних (або Процесор)

Фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство або інший орган, який обробляє Персональні дані від імені Контролера, як описано в цій політиці конфіденційності.

Контролер даних (або Власник)

Фізична або юридична особа, орган державної влади, агентство або інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та способи обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються функціонування та використання цього додатку. Контролер даних, якщо не вказано інше, є Власником цього Додатку.

Цей Додаток

Засіб, за допомогою якого збираються та обробляються Персональні дані Користувача.

Послуга

Послуга, що надається цим Додатком, як описано у відповідних умовах (за наявності) та на цьому сайті/додатку.

Європейський Союз (або ЄС)

Якщо не вказано інше, всі посилання в цьому документі на Європейський Союз включають всі нинішні країни-члени Європейського Союзу та Європейську економічну зону.

Юридична інформація

Ця політика конфіденційності стосується виключно цієї Заявки, якщо в цьому документі не зазначено інше.

© 2023 Розроблено BuildApps