logo
search
iosandroid
telegram
Про ініціативуПерелік документівПолітика конфіденційності
7

Звільнення зі служби

Підстави для звільнення мобілізованих військовослужбовців під час дії воєнного стану (передбачені підпунктом 2 пунктом 4 статті 26 Закону України Про військовий обовʼязок та військову службу):

 • за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі

 • Статтею 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено граничний вік перебування на військовій службі, який встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: 
  - рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років
  - вищого офіцерського складу – до 65 років
  Згідно з частиною 2 зазначеної статті військові ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік – до 5 років. 

 • за станом здоров’я: на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців

 • Документом, який фактично надає можливість для звільнення є постанова ВЛК “непридатний до проходження служби” або “тимчасово непридатний з  переоглядом через 6–12 місяців”. Звільнення за цією підставою є обовʼязковим, військовослужбовці не можуть обирати чи продовжувати залишатися на службі. За винятком, коли військовослужбовці, визнані непридатними до проходження служби за станом здоровʼя, за власним бажанням хочуть продовжувати проходити службу. Така можливість передбачена спеціальними наказами силових відомств з переліком посад, на які можуть бути заміщені такі військовослужбовці, та перелік військових частин, установ.
  Для ЗСУ:
  Для НГУ:
  Для ДПСУ:
 • за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

 • Для звільнення за цією підставою треба підготувати:
 • • довідку до акту огляду МСЕК
 • • посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність
 • Група інвалідності та термін дії групи не мають значення.

  Також звільнення можливе як за наявності статусу особи з інвалідністю, так і у разі “військового” ʼстатусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ви маєте право обрати – продовжувати далі службу або ні.
  Якщо термін дії вашої довідки до акту огляду МСЕК закінчився під час дії воєнного стану - поновлювати її не потрібно.

  Якщо  у період дії воєнного стану потрібно пройти повторний огляд, але ви не маєте можливості цього зробити, – можна пройти огляд пізніше – протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану.

 • у зв’язку з чинним обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання – позбавлення волі або обмеження волі

 • Підставою для звільнення за цією обставиною буде лише обвинувальний вирок (рішення) суду. 

 • через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається частиною дванадцятою цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

 • у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)
 • Необхідно документальне підтвердження від уповноважених органів, які займаються питанням ведення обліку та переговорів зі звільнення військовослужбовців з полону (Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими) у формі офіційного документа з підписом уповноваженої особи, де будуть зазначені дані про термін перебування в полоні та звільнення. Ви можете обрати – чи продовжувати далі службу.
  Якщо ви були звільнені з полону до набрання чинності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", все одно маєте право на звільнення.

 • у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу)

 • Для звільнення за цією підставою знадобиться документальне підтвердження скорочення/ліквідації/реорганізації структурних підрозділів та відповідних посад.

 • у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя

 • Документальним підтвердженням буде наказ про призначення на відповідну посаду.

  Військові, які звільняються зі служби, мають право на грошові виплати. Для отримання кожної з них вам треба написати рапорт:
  - за невикористану щорічну та додаткові відпустки
  - компенсація вартості за неотримане речове майно (з практики, військові частини виплачують її лише контрактникам, але звертаємо вашу увагу, що через суд можливо добитися і мобілізованим);
  - на оздоровлення;
  - матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань;
  - ваше грошове забезпечення та додаткова винагорода за ті місяці, за які ви не отримали виплату;
  - премія за особистий внесок у загальні результати служби;
  - ОГД в передбачених законом випадках
  Підстави для звільнення військовослужбовців, які служать за контрактом, під час мобілізації та дії воєнного стану, передбачені підпунктом 3 пунктом 5 статті 26 Закону України Про військовий обовʼязок та військову службу.

 • за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі

 • Статтею 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено граничний вік перебування на військовій службі, який встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб:
  – рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років
  – вищого офіцерського складу - до 65 років
  Згідно із частиною 2 зазначеної статті, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, установлений частиною першою цієї статті, – до 5 років.

 • за станом здоров’я: на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців

 • Документом, який фактично надає можливість для звільнення є постанова ВЛК “непридатний до проходження служби” або “тимчасово непридатний з  переоглядом через 6–12 місяців”. Звільнення за цією підставою є обовʼязковим, військовослужбовці не можуть обирати чи продовжувати залишатися на службі. За винятком, коли військовослужбовці, визнані непридатними до проходження служби за станом здоровʼя, за власним бажанням хочуть продовжувати проходити службу. Така можливість для продовження проходження служби передбачена спеціальними наказами силових відомств з переліком посад, на які можуть бути заміщені такі військовослужбовці, та переліком військових частин, установ.
  Для ЗСУ:
  Для НГУ:
  Для ДПСУ:
 • за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

 • Для звільнення за цією підставою треба підготувати:
  - довідку до акту огляду МСЕК
  – посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність
  Група інвалідності та термін дії групи не мають значення. Також звільнення можливе як за наявності просто статусу особи з інвалідністю, так і у разі “військового” ʼстатусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ви маєте право обрати - продовжувати служити або ні.
  Якщо термін дії вашої довідки до акту огляду МСЕК закінчився під час дії воєнного стану - поновлювати її не потрібно. Якщо  у період дії воєнного стану потрібно пройти повторний огляд, але ви не маєте можливості цього зробити, – можна пройти огляд пізніше – протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану.
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі

 • Підставою для звільнення за цією обставиною буде лише обвинувальний вирок (рішення) суду. 

 • через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається частиною дванадцятою цієї статті (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

 • за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України), але не раніше шести місяців проходження ними безперервної військової служби

 • Для звільнення за цією підставою необхідно додати будь-який документ, який підтверджує статус особи з-поміж іноземців або осіб без громадянства.

 • у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

 • Необхідне документальне підтвердження від уповноважених органів, які займаються питанням ведення обліку та переговорів зі звільнення військовослужбовців з полону (Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими) у формі офіційного документа з підписом уповноваженої особи, де будуть зазначені дані про термін перебування в полоні та звільнення. Ви можете обрати - продовжувати далі проходження служби або ні. Навіть якщо ви були звільнені з полону до набрання чинності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", все одно маєте право на звільнення.

 • у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу)

 • Для звільнення за цією підставою знадобиться документальне підтвердження скорочення/ліквідації/реорганізації структурних підрозділів та відповідних посад.

 • у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану

 • Підставою для звільнення буде закінчення контракту, який був підписаний під час воєнного стану. Це може бути будь-який термін контракту.

 • у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя

 • Документальним підтвердженням буде наказ про призначення на відповідну посаду.
  Військові, які звільняються зі служби, мають право на компенсації. Для отримання кожної з них вам треба написати рапорт.
  На які компенсації можете розраховувати, якщо служите за контрактом:
  - за невикористану щорічну та додаткові відпустки;
  - компенсація вартості за неотримане речове майно;
  - на оздоровлення;
  - одноразова виплата за підписання першого контракту (якщо раніше її не отримували);
  - матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань;
  - ваше грошове забезпечення та додаткова винагорода за ті місяці, за які ви не отримали виплату; 
  - ОГД в передбачених законом випадках у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
  Перелік сімейних підстав для звільнення і для мобілізованих, і для контрактників передбачений підпунктом 3 пунктом 12 статтею 26 Закону України "Про військовий обовʼязок та військову службу":

 • військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю

 • Підтвердженням буде медична довідка закладу охорони здоров'я про вагітність.
  Зверніть увагу, що вагітних жінок-військовослужбовиць можуть направити на ВЛК перед звільненням за цією підставою, яка своїм висновком підтверджує цей факт. Термін вагітності не є важливим для звільнення
 • для догляду за хворою дитиною віком до 14 років
 • військовослужбовці звільняються від виконання службових обов’язків на період, протягом якого дитина потребує догляду згідно з медичним висновком про тимчасову непрацездатність, але не більш як на 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці звільняються від виконання службових обов’язків зі збереженням грошового забезпечення на весь період догляду за хворою дитиною. Відповідне звільнення надається командуванням військової частини. 
 • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку

 • Підтвердженням буде витяг з наказу про перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або витягу з наказу про перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, за умови що така дитина потребує домашнього догляду тривалістю, яка визначена в медичному висновку - висновку лікарсько-консультативної комісії).

 • дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років

 • Звільнитися за цією підставою може лише дружина. Необхідні документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, довідка про проходження служби з військової частини чоловіка або копія контракту, або витяг з наказу про включення до списків особового складу

 • перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці

 • Необхідні документи: свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб за наявності, довідка про відсутність заборгованостей у сплаті аліментів, якщо аліменти сплачуються за рішенням суду, нотаріальна заява матері дитини (дітей), в якій підтверджується, що військовослужбовець утримує дитину (дітей), виписки з банківського рахунку про переказ коштів на рахунок матері дитини

 • військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

 • Необхідні документи: свідоцтво про народження дитини, рішення суду про позбавлення батьківських прав, витяг з ЄДР про визнання одного з батьків дитини зниклим безвісти, рішення суду про оголошення одного з батьків померлим, довідка, яка підтверджує перебування у місцях позбавлення волі одного з батьків дитини або рішення суду про утримання дитини(останнє практично поки не реалізовувалося раніше)

 • військовослужбовці, які є усиновлювачами, на утриманні яких перебуває (перебувають) дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років

 • Тут підставою для звільнення буде відповідне рішення органів опіки та піклування.

 • виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: свідоцтво про народження дитини, документ про наявність у дитини статусу особи з інвалідністю, документи, які підтверджують відсутність інших осіб, які зобовʼязані виховувати дитину (свідоцтво про смерть одного з батьків дитини, витяг з ЄДР про визнання одного з батьків дитини зниклим безвісти, рішення суду про оголошення одного з батьків померлим, довідка, яка підтверджує перебування у місцях позбавлення волі одного з батьків дитини або інші документальні підтвердження обставин, за цією підставою обмежень немає)

 • утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю І чи II групи

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: свідоцтво про народження дитини,  документ про наявність у дитини статусу особи з інвалідністю. документи, які підтверджують утримання такої дитини (виписки з банківських рахунків, нотаріальна заява одного з батьків дитини)

 • виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність, за умови що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: довідка ЛКК медичної установи про наявність у дитини одного із захворювань з переліку,  свідоцтво про народження дитини, документ, який підтверджує відсутність інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону утримувати дитину (документ про інвалідність другого з батьків дитини або пенсійне посвідчення)

 • необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: довідка до акту огляду МСЕК з зазначенням групи інвалідності та потреби в постійному догляді, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність, свідоцтво про шлюб

 • необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей (кисті), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: довідка до акту огляду МСЕК з зазначенням групи інвалідності та потреби в постійному догляді, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність, свідоцтво про шлюб

 • необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю І чи II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи або якщо інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: довідка до акту огляду МСЕК з зазначенням групи інвалідності та потреби в постійному догляді або довідка ЛКК, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність за наявності інвалідності, документи, які підтверджують ступінь спорідненості (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження)

 • необхідність здійснювати постійний догляд за членом сім’ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення такої особи або якщо інші члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: довідка до акту огляду МСЕК з зазначенням групи інвалідності та потреби в постійному догляді, посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність за наявності інвалідності, документи, які підтверджують ступінь спорідненості (свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження)

 • у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: рішення суду про визнання особи недієздатною та призначення військовослужбовця її опікуном

 • якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: документи про підтвердження ступеня спорідненості (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження і тд), сповіщення сімʼї, витяг з ЄДР або витяг з наказу військової частини, який підтверджує цей факт


 • якщо їхнім близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) посмертно надано звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року)

 • Документи, які підтверджують цю підставу для звільнення: документи про підтвердження ступеня спорідненості (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження і тд), посвідчення героя України
  arrow-iconПопередній
  © 2023 Розроблено BuildApps