logo
search
iosandroid
telegram
Про ініціативуПерелік документівПолітика конфіденційності
2

Взаємодія з військовою частиною

Що найголовніше потрібно знати про рапорт?
 • 1. Необхідний приклад рапорту можна отримати у стройовій вашої військової частини, через безпосереднього командира, у нашому Правовому навігаторі, а також на сайті Міноборони. Закликаємо вас не купувати рапорти у юристів та адвокатів
 • 2. Рапорт подавайте на безпосереднього командира. Якщо ігнорує - йдемо до керівництва над ним. Наприклад, починаємо з командира взводу, потім йдемо до командира роти
 • 3. У рапорті обовʼязково зазначаєте ПІБ, військове звання та посаду, підрозділ
 • 4. Коротко формулюєте підставу звернення (наприклад, клопотання про надання відпустки)
 • 5. Рекомендуємо посилатися на норму закону та формулювати чітку вимогу
 • За скільки розглядають рапорти
  Чинним законодавством України не передбачений термін розгляду рапорту. При цьому, Дисциплінарний статут Збройних Сил України встановлює: «Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду... регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерством оборони України, інших органів. 
  Згідно зі ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Отже, слід відштовхуватися від 15-денного або місячного (максимум) терміну відповідно до зазначених вище норм. 
  Під час воєнного стану військовослужбовцям надаються такі види відпусток як:
  щорічна основна, за сімейними обставинами, за станом здоровʼя та відпустки жінкам-військовослужбовцям у звʼязку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х або 6-ти річного віку.
  Щорічна основна відпустка тривалістю до 30 днів:
  - надається частинами протягом календарного року, а основна безперервна частина має бути не менше 15 календарних днів з 30
  – у вашому підрозділі відсутність інших військових має бути не більше 30 відсотків
  – додатково можуть надаватися дні на дорогу до 2-х днів в один бік
  – повне грошове забезпечення, крім додаткової винагороди 30 000 і 100 000 грн

  Тож єдиною підставою для відмови у наданні відпустки може бути одночасна відсутність у вашій в/ч більше 30% особового складу певної категорії відповідного підрозділу (за різних причин). Звісно, враховуйте і практичну складову – перебування на бойових військовослужбовця зі своїм підрозділом, навчання на полігоні тощо, тобто такі практичні фактори, за яких неможливо відпустити у відпустку.
  Відпустка після звільнення з полону 
  За бажанням, таким військовим надається додаткова відпустка
  – зберігається грошове забезпечення
  – тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону).

  Відкликання з додаткової відпустки після звільнення військовослужбовця з полону допускається лише за його згодою.
  Відпустка за сімейними обставинами
  Оплачувана – повне грошове забезпечення, крім додаткової винагороди 30 000 і 100 000 грн
  Підстави:
  1) укладення шлюбу - до 10 календарних днів;
  2) тяжкий стан здоров'я або смерть рідних по крові або по шлюбу:
  а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
  б) інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
  3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
  4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.
  На підставі постанови ВЛК

  - відпустка для лікування у зв’язку з хворобою дається на 30 календарних днів
  – за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування – на 45 або 60 календарних днів

  – за наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

  – зберігається  повне грошове забезпечення, додаткова винагорода у 100 000 грн виплачується у разі підтвердженого висновком ВЛК тяжкого поранення (пропорційно до днів перебування у такій відпустці).
  Важливо! Відпустка за станом здоров'я оформлюється саме за довідкою військово-лікарської комісії, отримати відпустку для лікування за рекомендацією лікаря неможливо.
  Тому після лікування обов'язково потрібно звернутися до ВЛК для медичного огляду і визначення потреби у відпустці за станом здоров'я.
  Для того, що продовжити відпустку за станом здоров'я, необхідно повторно звернутися до ВЛК. Саме на підставі нової довідки ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена ще на 30 днів.
  Відповідно до п. 262 Статуту внутрішньої служби військовослужбовці, які згідно з висновком ВЛК мають право на відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або визнані непридатними до військової служби, за власною заявою направляються територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за місцем лікування до місця проведення відпустки або для оформлення документів на звільнення.
  Тому військовослужбовці можуть оформити відпустку за станом здоров'я саме через ТЦК та СП: їхати у військову частину не обов'язково. Зверніть увагу, це стосується лише ЗСУ.  Військовослужбовці інших військових формувань оформлюють такі відпустки через військові частини.
  Відповідно до ст. 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, на стаціонарне лікування поза розташуванням військової частини військовослужбовці   направляються командиром військової частини за висновком лікаря військової частини. Військовослужбовці, які захворіли в період відпустки або відрядження, на стаціонарне лікування направляються військовими комендантами або військовими комісарами.
  Медична допомога військовослужбовцям надається військово-медичними закладами інших військових формувань у разі відсутності за місцем проходження ними військової служби військово-медичних закладів відповідних військових формувань або відсутності у них необхідних відділень, фахівців чи спеціального медичного обладнання та у невідкладних випадках.
  Для того аби отримати направлення на лікування потрібно:
 • 1. Звернутися до медичної роти військової частини зі скаргами на стан здоровʼя.
 • 2. Якщо медики військової частини не мають відповідних засобів, обладнання або кваліфікації – вони зобовʼязані надати направлення до медичної установи. Підпис та печатку на направленні має поставити командир військової частини.
 • Під час лікування ви можете змінювати лікувальні заклади: це не заборонено, але зверніть увагу – про це треба повідомляти командира.
  Ви можете просити переведення з однієї лікарні до іншої у лікарів. Краще за все звертатися одразу до головного лікаря. Зазначте про те що вас готові прийняти у відповідному госпіталі. За потреби, можна підготувати письмове звернення. Таке переведення буде правомірним у разі, якщо лікарня випише перевідний епікриз, тоді достатньо буде надати його військовій частині та повідомити про ваше переміщення та місце перебування. Обов'язково зберігайте всі медичні виписки.
  Питання переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої врегульоване Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України». Так, відповідно у п. 82 зазначені конкретні підстави для призначення військовослужбовця на посаду у зв’язку з переміщенням: 
 • 1. для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах військового управління різного рівня або для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи - за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, зокрема на особисте прохання військовослужбовця; 
 • 2. за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії; 
 • 3. за сімейними обставинами - на особисте прохання; 
 • Тобто, за відсутності обов’язкових підстав для переміщення (за станом здоров’я, за сімейними обставинами тощо), може бути застосоване положення №1, у якому зазначено про потребу погодження такого переміщення з командиром в обов’язковому порядку. 
  Переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється: 
 • • між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання, військові частини та оперативні командування; 
 • • під час воєнного стану між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генштабу – наказом начальника Генштабу ЗСУ
 • • між військовими частинами видів, родів військ (сил) ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України. 
 • Отже, рапорт на переміщення обов’язково буде розглядатися командиром військової частини. 
  До рапорту слід буде додати відношення (якщо йдеться про переміщення до іншої військової частини). 
  Відношенням є письмовий документ, який видається командиром військового формування, до якого військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби, в якому відповідний командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковій спеціальності військовослужбовця, та висловлює свою позицію, що він не заперечує, аби відповідний військовослужбовець був переміщений до ввіреної йому військової частини.
  Відношення буде необхідним у разі переміщення до іншої військової  частини.

  Якщо переміщення буде здійснюватися з підрозділу, що перебуває в районі бойових дій у підрозділ, що перебуває у пункті постійної дислокації в межах однієї військової частини, відношення не потрібне. 
  У випадку якщо ви не згодні з рішенням командира військової частини щодо відмови у переміщенні, ви маєте право оскаржити до вищого командування. Це може бути або оперативне командування відповідного регіону, до якого належить ваша військова частина, або ж до Міністерства оборони України. 
  Але перед цим важливо письмово звернутися з рапортом до командира військової частини. Рапорт обов’язково подавати у двох екземплярах, один з яких залишаєте собі зі штампом про отримання. 
  1. Напишіть рапорт на свого безпосереднього командира на видачу довідки про безпосередню участь у бойових діях та подайте йому. У разі відмови треба просити також рапортом надати письмову вмотивовану відмову.
  Обовʼязково вкажіть ваш контактний телефон у рапорті для того, щоб кадрова служба змогла з вами звʼязатися з цього питання.
  2. Ваш рапорт повинні зареєструвати у стройовій частині (там мають поставити вхідний номер). За можливості, дізнайтеся вхідний номер для того, щоб відстежувати шлях вашого рапорту.
  3. У разі, якщо військова частина ігнорує ваш рапорт тривалий час або відмовляється надавати таку довідку, зверніться з рапортом до вищого командування (наприклад, до оперативного командування). 
  Рапорт надішліть поштою листом з оголошеною цінністю з описом з повідомленням про вручення.
  4. Після того, як ви отримаєте довідку про безпосередню участь, маєте два шляхи для подавання документів на отримання статусу УБД.
  Перший шлях. Самостійна подача на комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.
  Зберіть такі документи:
 • • Довідка про безпосередню участь у бойових діях
 • • Копія паспорта
 • • Копія ідентифікаційного коду
 • • Заява про отримання статусу учасника бойових дій
 • • Згода на обробку персональних даних
 • • Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки 
 • Важливо! Відступ зліва на ксерокопіях має бути 3 см. Ідентифікаційний код обовʼязково має бути окремим аркушем (не разом із паспортом). Ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду мають бути завірені у штабі частини. 
  У копіях документів потрібно зазначити над документом «Копія», а під документом -  «Згідно з оригіналом, дата, звання ПІБ, підпис».
  У випадку самостійного подання заяви про отримання УБД ви маєте обрати саме ту комісію, у підпорядкуванні якої перебуває ваша військова частина. Тобто вказані документи подайте самостійно до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій в Міноборони, МВС, Мін’юсті, НГУ, СБУ тощо (залежно від того, де ви проходите службу). Подавати документи варто поштою цінним листом з описом з повідомленням про вручення, щоб вони по дорозі не загубилися.
  Комісія ухвалює рішення про надання статусу УБД протягом 1 місяця з дня надходження документів та видає посвідчення УБД або відмовляє у наданні такого статусу.
  Другий шлях. Подача документів на отримання статусу УБД через військову частину
  Зберіть такі документи:
 • • Довідка про безпосередню участь у бойових діях
 • • Копія паспорта
 • • Копія ідентифікаційного коду
 • • Заява про отримання статусу учасника бойових дій
 • • Згода на обробку персональних даних
 • • Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки. 
 • Зверніться до командира з рапортом з проханням надіслати ваші документи до комісії. Рапорт мають зареєструвати у стройовій частині. Після того дізнайтеся вхідний номер, щоб відстежувати шлях рапорту.
  Відповідальною за оформлення УБД є кадрова служба, фахівці якої оформлюють довідки та формують пакети на комісію.
  Відповідальна особа у вашій частині має сформувати та подати пакет документів на комісію для отримання вами статусу УБД. Після отримання документів комісія ухвалює рішення про надання чи відмову у наданні статусу УБД протягом місяця.
  У березні 2024 року набув чинності закон, який визначає, що військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.
  Таке розпорядження має бути письмовим, у довільній формі.
  Особисте розпорядження засвідчує нотаріус або командир військової частини та в подальшому воно зберігається в ТЦК та СП за місцем реєстрації або призову (або за місцем зберігання особової справи, якщо йдеться про військових СБУ, СЗР тощо).
  Незалежно від змісту особистого розпорядження, право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблого в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них за відсутності особистого розпорядження. 
  Зміст розпорядження не розголошується за життя військового. Військовослужбовець може змінити або скасувати його в будь-який момент.
  Звертаємо увагу: якщо військовий не напише таке розпорядження, то виплату отримають члени сім’ї загиблого у рівних частках:
 • • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя та народжені після смерті, а також діти, стосовно яких загиблого за життя було позбавлено батьківських прав;
 • • один із подружжя; 
 • • батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені стосовно нього батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час загибелі (смерті); 
 • • внуки, якщо на момент  загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли); 
 • • жінка (чоловік), з якою (з яким) проживали однією сім’єю, але не перебували в шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили; 
 • • утриманці, визначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
 • arrow-iconПопередній
  © 2023 Розроблено BuildApps